Selecteer een pagina

Disclaimer

Wij stellen de website met uiterste zorg samen maar helaas kunnen we geen garanties geven.

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.reset2power.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Reset2Power streeft ervaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, staat Reset2Power niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Reset2Power aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Reset2Power en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Reset2Power garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Reset2Power te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Reset2Power heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Reset2Power aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Reset2Power zijn bescherm door auteursrest en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden verveelvuldigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Reset2Power daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Zet nu de eerste stap naar je nieuwe leven!

Bel voor een afspraak

06 – 2691 0049

Of mail me

info@reset2power.nl

Of stuur mij een bericht.